Nieuwe wetgeving

Eindelijk BTW oninbare factuur cashen?

U gaat binnenkort de laatste BTW-aangifte van 2017 indienen Nu kunt u eindelijk de BTW van die slecht betalende klanten terugvragen, of (nog) niet?

Hoe zat dat ook alweer?
Sinds 1 januari 2017 mag u de oninbare BTW in de BTW-aangifte terugvragen Bovendien wordt een vordering één jaar na de uiterste betaaldatum als oninbaar aangemerkt. Als overgansregel gold dat voor alle vordering van vóór 1 janauari 2017 de eenjaarstermijn ging op 1 januari 2017 lopen.
Tip: Die termijn loopt bijna af.
Goed nieuws dus, want u heeft al die tijd de BTW voorgefinancierd.

Eenjaarstermijn
Als u op 1 januari 2017 vorderingen had openstaand die nog niet definitiefa oninbaar waren, en ook in 2017 niet definitief oninbaar zijn geworde, moet u tot de eerste aangifte van 2018 wahten om de BTW terug te vragen.
LET OP: De eenjaarstermijn uit de overgangsregeling verloopt namelijk pas op 1 januari 2018.

Niet zo maar oninbaar!
Een vordering is nog niet oninbaar als:
  • ​het faillisement van uw klant niet helemaal is afgewikkeld Ook als de kans klein is dat u nog een (gedeeltelijke) betaling ontvangt;
  • uw afnemer eenvoudigweg niet reageert op uw betalingsverzoeken, maar het bedrag de moeite van een incassoprocedure niet waard is;
  • uw afnemer onvindbaar is of het niet eens is met de hoogte van de factuur en u er nog niet uit bent;
  • u de vordering uit handen heeft gegeven, maar deze nog niet heeft afgewikkeld.
Wel reeds oninbaar?
Als u de vordering inmiddels wel definitief oninbaar is geworden, kunt u de BTW terugvragen in de BTW-aangifte over het tijdvak waarin dat gebeurden. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als:
  • uw afnemer failliet is gegaan, en u van de curator een brieft heeft dat er voor u als 'concurrente schuldeiser' geen uitkering te verwachten is;
  • u met uw afnemer heeft afgesproken dat deze het openstaande bedrag niet hoeft te betalen, vanwege kwaliteitsproblemen bijvoorbeeld.
Betalingsregeling?
Het vorenstaande geldt ook als voor vordering op afnemers waarmee u een b etalingsregeling heeft gesloten. Als u van hen alsnog geld ontvangt, moet u de BTW dan wel weer afdragen.

 
      27-11-2017 13:46     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.