Op deze pagina houden wij onze klanten op de hoogte van belangrijke wijzigingen die betrekking kunnen hebben op de bedrijfsadministratie en/of overige nuttige informatie.

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018

  Administratiekantoor Hofman     03/01/2018     Reacties (0)

Het ministerie van Financiën geeft online een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste wijzigingen, het volledige overzicht vindt u  hier . Heffingvrij vermogen en Box 3 Spaarders en beleggers gaan het komende jaar minder belasting betalen. Allereerst wordt met ingang van volgend jaar het heffingvrije vermogen in box 3 verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk heffingvrij vermogen van 60.000 euro, dit was 50.000 euro.   Ook wordt meer rekening gehouden met de...

Lees meer

Vanaf 2018 is beperkte gemeenschap van goederen de standaard

  Administratiekantoor Hofman     03/01/2018     Reacties (0)

Trouwen in 2018? Let op: vanaf 1 januari 2018 gaat de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in. De belangrijkste veranderingen zijn dat het eigen vermogen dat vóór de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap vallen. Hoe werkt deze wet en wat zijn de verschillen met de algehele gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden? Algehele gemeenschap van goederen (tot 1-1-2018)  Wanneer stellen geen afspraken maken voor hun huwelijk of geregistreerd partnerschap geldt nu volgens de wet de algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd gezamenlijk eigendom zijn. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een schenking, erfenis of (uw...

Lees meer

Eindelijk BTW oninbare factuur cashen?

  Administratiekantoor Hofman     27/11/2017     Reacties (0)

Nieuwe wetgeving Eindelijk BTW oninbare factuur cashen? U gaat binnenkort de laatste BTW-aangifte van 2017 indienen Nu kunt u eindelijk de BTW van die slecht betalende klanten terugvragen, of (nog) niet? Hoe zat dat ook alweer? Sinds 1 januari 2017 mag u de oninbare BTW in de BTW-aangifte terugvragen Bovendien wordt een vordering één jaar na de uiterste betaaldatum als oninbaar aangemerkt. Als overgansregel gold dat voor alle vordering van vóór 1 janauari 2017 de eenjaarstermijn ging op 1 januari 2017 lopen. Tip:  Die termijn loopt bijna af. Goed nieuws dus, want u heeft al die tijd de BTW voorgefinancierd. Eenjaarstermijn Als u op 1 januari 2017 vorderingen had openstaand die nog niet definitiefa oninbaar waren, en ook in 2017 niet definitief oninbaar zijn geworde,...

Lees meer